عضویت سریع

مراسم عزاداری دهه اول محرم

مراسم عزاداری دهه اول محرم

اعلام برنامه بعدی ...

‍‍

آخرین مراسمات محبوب ترین ها پربازدیدترین ها آرشیو

ffffffffffffff

عزاداری حضرت معصومه حاج حسین سیب سرخی،سیدمجیدبنی فاطمه وحاج نزارقطری1394

شهادت امام رضا ع1394 حاج حسین سیب سرخی

مداحی حاج سید مجید بنی فاطمه در محضر آیت الله العظمی صافی گلپایگانی

شب یازدهم محرم سال 1394 - هیئت خادم الرضا - حاج حسین سیب سرخی

شب دهم محرم سال 1394 - هیئت خادم الرضا - حاج حسین سیب سرخی

شب نهم محرم سال 1394 - هیئت خادم الرضا - حاج حسین سیب سرخی

شب هشتم محرم سال 1394 - هیئت خادم الرضا - حاج حسین سیب سرخی

شب هفتم محرم سال 1394 - هیئت خادم الرضا - حاج حسین سیب سرخی

شب ششم محرم سال 1394 - هیئت خادم الرضا - حاج حسین سیب سرخی

شهادت امام رضا ع1394 حاج حسین سیب سرخی

شب هشتم محرم سال 1394 - هیئت خادم الرضا - حاج حسین سیب سرخی

شب دهم محرم سال 1394 - هیئت خادم الرضا - حاج حسین سیب سرخی

مستندپشت صحنه برپایی خیمه عزای سیدالشهدا(ع)خادم الرضاقم-1392

ffffffffffffff

عزاداری حضرت معصومه حاج حسین سیب سرخی،سیدمجیدبنی فاطمه وحاج نزارقطری1394

مداحی حاج سید مجید بنی فاطمه در محضر آیت الله العظمی صافی گلپایگانی

شب یازدهم محرم سال 1394 - هیئت خادم الرضا - حاج حسین سیب سرخی

شب دهم محرم سال 1394 - هیئت خادم الرضا - حاج حسین سیب سرخی

شب اول محرم سال 1394 - هیئت خادم الرضا - حاج حسین سیب سرخی

شب نهم محرم سال 1394 - هیئت خادم الرضا - حاج حسین سیب سرخی

شب هفتم محرم سال 1394 - هیئت خادم الرضا - حاج حسین سیب سرخی

شب هشتم محرم سال 1394 - هیئت خادم الرضا - حاج حسین سیب سرخی

شب چهارم محرم سال 1394 - هیئت خادم الرضا - حاج حسین سیب سرخی

شب دوم محرم سال 1394 - هیئت خادم الرضا - حاج حسین سیب سرخی

شب یازدهم محرم سال 1394 - هیئت خادم الرضا - حاج حسین سیب سرخی

شب پنجم محرم سال 1394 - هیئت خادم الرضا - حاج حسین سیب سرخی