عضویت سریع
عزاداری ها جشن ها دیدار با علما و مسئولین همایش و سمینارهای علمی هم اندیشی و گردهمایی ها جشنواره همایش حجاب وعفاف جشنواره مهدویت / همایش ها جشنواره نمایشگاه فعالیت ها جشنواره اوقات فراغت جشنواره ورزشی جشنواره ازدواج پوسترهای گذشته دسته های عزاداری تقدیرنامه ها

1386 دسته محرم

تعداد بازدید : 13 مرتبه

1386 دسته عزاداری به سمت بیت مرحوم آیت الله العظمی فاضل لنکرانی

تعداد بازدید : 15 مرتبه

1386 دسته فاطمیه با حضور بیت آیت الله العظمی تبریزی

تعداد بازدید : 12 مرتبه

1385 شرکت و همکاری در برگزاری دسته عزاداری فاطمیه با حضور آیت الله العظمی تبریزی

تعداد بازدید : 15 مرتبه

1384 شرکت و همکاری در برگزاری دسته عزاداری فاطمیه با حضور آیت الله العظمی تبریزی

تعداد بازدید : 12 مرتبه

1384 دسته عزا بمناسبت تخریب حرم سامرا با حضور آیت الله العظمی تبریزی

تعداد بازدید : 824 مرتبه

1382 دسته عزاداری محرم

تعداد بازدید : 223 مرتبه

1379 دسته عزاداری محرم

تعداد بازدید : 210 مرتبه